Evenementen

KOMENDE EVENEMENTEN:

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Dinsdag 17 november organiseert De Nieuwe Universiteit een protestmars, om 17:00 uur op de Neude in Utrecht. Daarna, om 19:00 uur, vindt er een bijeenkomst over UU en diversiteit plaats. Lees hieronder meer informatie over beide evenementen.

protestmars

Word jij geraakt door het leenstelsel?

Vind jij dat bedrijven te veel invloed uitoefenen op academisch onderzoek?

Studenten: willen jullie meer persoonlijke begeleiding van docenten?

Docenten: willen jullie meer tijd voor vrije samenwerking met studenten en om onderzoek te doen zonder die eindeloze bureaucratie?

Ben jij van mening dat het huidige curriculum te wit, mannelijk en VS/Euro-centrisch is, en dat dat leidt tot een vertekend beeld van wereld en maatschappij?

Denk jij dat de oorzaken van de Maagdenhuisprotesten nog steeds bestaan achter het marketingmasker van de Nederlandse universiteiten? – de schulden, de hierarchie, gebrek aan respect en begrip voor geesteswetenschappen, die steeds verder verwijderd raken van het kennisinstituut dat door humanisten eeuwen terug geconceptualiseerd is!

DOE MEE aan een MARS door de straten van Utrecht op International Student’s Day – 17 november!

We zijn onderdeel van een grotere internationale beweging, maar deze demonstratie biedt ook een kans om specifieke problemen van Nederlandse universiteiten aan te kaarten. Er zullen meerdere interessante sprekers aanwezig zijn, en meer dan genoeg gelijkgestemden voor discussie en, idealiter, organisatie! Na afloop zorgt Taste Before You Waste voor lekker en radicaal duurzaam eten.

Lees hier meer over het evenement.

Na de protestmars vindt er een bijeenkomst over UU en diversiteit plaats. Lees hieronder meer informatie.

Is de Universiteit Utrecht een inclusieve omgeving voor alle studenten, werknemers en perspectieven? Vereniging VUUR (Studentenmedezeggenschap Universiteit Utrecht) nodigt je uit om mee te komen praten over diversiteit en inclusiviteit. Een open dialoog over gelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit voor alle studenten en werknemers van de UU.

Onze samenleving wordt steeds diverser, maar zien we dat ook genoeg terug binnen de UU? We nemen allemaal andere perspectieven mee, werkervaringen, leefstijlen en culturen. Er bestaan verschillen in etniciteit, gender, leeftijd, nationaliteit, (dis)ability, seksuele oriëntatie, onderwijs en religie.

Inclusiviteit is het respecteren en waarderen van die verschillen. Meer diversiteit en inclusiviteit draagt bij aan het ontstaan van multiculturele klassen waarin ruimte is voor verschillende perspectieven zodat ongekend talent mogelijk beter opgemerkt wordt.

Deze avond zal plaatsvinden:
· 17 november 2015
· van 19:00-21:00 uur
· in de Eetkamer, UBB (Drift 27, te Utrecht)

Lees hier meer over het evenement.

—-

VORIGE EVENEMENTEN:

‘Waartoe leidt de universiteit haar studenten eigenlijk op?’

Wat: Een debat over het doel van universitair onderwijs
Wanneer: maandag 15 juni 2015
Hoe laat: 18.00-19.15 uur
Waar: Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80, zaal 0.06

tweet_debat (3)

Intellectueel, entrepreneur, plofstudent? Zzp’er, kritische burger, koekje? De recente nationale universitaire protesten hebben duidelijk gemaakt dat we in Nederland het antwoord op deze vraag eigenlijk niet meer zo goed weten. Is er wel één antwoord op deze vraag te geven? Vallen bovenstaande antwoorden met elkaar te verenigen? Of moet de universiteit keuzes maken? En welke consequenties hebben deze keuzes voor de kwaliteit van onderwijs, de plaats van het onderzoek en voor de toelatingseisen?

RethinkUU nodigt de academische gemeenschap van de Universiteit Utrecht uit – studenten, docenten, bestuurders – om over deze en andere vragen met elkaar het debat aan te gaan.
De inhoudelijke aftrap en eerste stellingname zal worden verzorgd door een viertal gerenommeerde Utrechtse hoogleraren uit diverse academische disciplines: Frauke Ohl (Dierengeneeskunde), Geert Buelens (Nederlands), Ingrid Robeyns (Ethiek) en Bert Theunissen (Bètawetenschappen). Vervolgens zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor alle aanwezigen om mee te debatteren.

Met:
Prof.dr. Frauke Ohl is hoogleraar Dierenwelzijn & Proefdierkunde aan de Universiteit Utrecht.
Prof.dr. Geert Buelens is als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Ingrid Robeyns is filosoof en econoom. Aan de Universiteit Utrecht bekleedt ze de leerstoel Ethiek van Instituties.
Prof.dr. Bert Theunissen is hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de faculteit Bètawetenschappen en wetenschappelijk directeur van het Descartes Centre.

 

 

Utrechts Bestuursdictee
Donderdag 28 mei 2015, 19:00-21:00 uur
Universiteitsbibliotheek Binnenstad, Drift 27, Utrecht, Tielezaal (zaal 1.25)
Ben jij verbonden aan de Universiteit Utrecht? Dan heb jij hoe dan ook te maken met de wollige bestuurstaal, de taal die bepaalt hoe jij bestuurd wordt, maar die moeilijk te vatten is. In dankbare navolging van het Utrechts Studentendictee, nu: het Utrechts Bestuursdictee, aangeboden door de Nieuwe Universiteit en Rethink UU. Hopelijk kunnen we samen de betekenis en de logica van studeren ontmaskeren. Schrijf mee en krijg een snoepje voor elke bittere fout!
Klik hier voor meer info.

 

 

MEDEZEGGENSCHAPRALLY
Donderdag 7 mei 2015
17.00 – 19.00 uur
Drift 27, Tielezaal, kamer 1.25. 

ReThink UU nodigde de medezeggenschapsorganen van de Universiteit Utrecht uit met een drieledig doel:

  1. Wij zijn benieuwd naar hun mening over de in de open brief genoemde onderwerpen.
  2. Wij willen graag samen met hen de recente verkiezingen aan de universiteit evalueren.
  3. Wij willen met hen discussiëren over verdere democratisering van de universiteit.

 

 

STUDENTENRALLY
Donderdag 30 april 2015
19.00 – 21.00 uur
Achter De Dom 22, kamer 202

RethinkUU en De Nieuwe Universiteit Utrecht kwamen met vertegenwoordigers van de studieverenigingen bijeen. Het doel van de bijeenkomst was drieledig:

1. We willen inventariseren welke zorgen bij de Utrechtse studenten leven over hun opleiding en over het functioneren van universiteit, en welke zaken de studenten graag anders zouden willen.
2. We willen de raakvlakken onderzoeken tussen de wensen en zorgen van de Utrechtse studieverenigingen en die van Rethink UU.
3. We willen nagaan hoe we kunnen samenwerken om de discussie over de toekomst van de UU te verdiepen en te verbreden.